Κατηγορία Θεματολογία

The difference between a thing said of a subject and a thing in a subject

Ποια η διαφορά μεταξύ καθ’ υποκειμένου και εν υποκειμένω

  Απ’ όσα υπάρχουν, άλλα λέγονται κατά ενός υποκειμένου (καθ’ υποκειμένου) και δεν είναι σε ένα υποκείμενο (εν υποκειμένω), π.χ. ο άνθρωπος καθ’ υποκειμένου λέγεται…