Τι προτιμότερο, να λες τα δίκαια ή να μην πράττεις τα άδικα;

Ti protimotero na les ta dikaia h na min prateis ta adika

Το να μην πράττεις τα άδικα είναι προτιμότερο του να λες τα δίκαια, ακόμη και αν δεν τα προαιρείσαι. Διότι το να πράττεις τα δίκαια και να λες τα άδικα είναι προτιμότερο του να πράττεις τα άδικα και να λες τα δίκαια (το μείζον αγαθό και το έλασσον κακό είναι προτιμότερο του μείζονος κακού και του ελάσσονος αγαθού).

Το να πράττεις λοιπόν τα δίκαια αντίκειται στο να πράττεις τα άδικα ως το μείζον αγαθό στο μείζον κακό, ενώ το να λες τα άδικα στο να λες τα δίκαια ως το έλασσον κακό στο έλασσον αγαθό· όθεν και το να πράττεις τα δίκαια είναι προτιμότερο του να λες τα δίκαια.

Και επειδή το να πράττεις τα δίκαια και το να μην πράττεις τα άδικα δεν μάχονται μεταξύ τους, αλλά ακολουθεί το ένα το άλλο (αμφότερα αιρετά και επί πλέον το ένα του άλλου λέγεται, αφού όποιος πράττει τα δίκαια, δεν πράττει τα άδικα), δια τούτο και το να μην πράττεις τα άδικα είναι προτιμότερο του να λες τα δίκαια.


Σύνταξη κειμένου: Κότσαλης Γεώργιος