Ετικέτα περισσότερο αιρετό

Τι προτιμότερο, να θέλεις κάποια και να μην μπορείς να συνευρεθείς μαζί της ή να μην τη θέλεις και να μπορείς;

  Έστω Α να θέλεις κάποια και Δ να μπορείς να συνευρεθείς μαζί της, τα οποία είναι αμφότερα αιρετά, Β και Γ τα αντικείμενα αυτών,…